Archive

Posts Tagged ‘Hoài’

Hài Mùa xuân cưới em! chap 2/2 (Hoài Linh, Cát Phượng, Thái Hòa..)

April 28, 2010 6 comments

vui vui vui!!! http://www.hoailinhfc.com

Advertisements

Nu Cuoi Hoai Linh 3 – Nguoi Nha Que[2007] part 5

April 28, 2010 1 comment

Nu Cuoi Hoai Linh 3 – Nguoi Nha Que[2007] part 5

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , ,

Hát với ngôi sao 1/5 (Hoài Linh,Nguyên Lộc,Khánh Dung)

April 28, 2010 6 comments

Hài kịch Tại ông – chap 2/3 (Hoài Linh, Lê Hoàng, Nguyễn Huy…)

April 28, 2010 5 comments

“Ông chủ” Hoài Linh bị con nít “dụ” … http://www.hoailinhfc.com

Ngôi sao 1 ngày ( Hoài Linh)

April 28, 2010 7 comments

e-nhac.com thế giới Clip 4u

Categories: Hai Kịch Tags: , , ,

Hài Hoài Linh Hay 2009 Điều Kì Diệu P2

April 28, 2010 Leave a comment
Categories: Hai Kịch Tags: , , , ,

Hoài Linh – Chí Tài (2/3)

April 28, 2010 7 comments

trình diễn tại Sacramento hôm Thứ Sáu ngày 28-3-2008. (Châu Ngọc Thủy thực hiện)

Categories: Hai Kịch Tags: , , ,