Archive

Posts Tagged ‘Kungfu’

Series Hậu Trường Liveshow Hoài Linh Kungfu Phần 1

April 28, 2010 4 comments

Join us: facebook.com Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one

Advertisements

Series Hậu Trường Liveshow Hoài Linh Kungfu Phần 4

April 28, 2010 1 comment

Join us: facebook.com Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 2/3)

April 28, 2010 5 comments

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh, Nguyễn Dương, Hứa Minh Đạt, Ngọc Bích, Gia Linh

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 3/3)

April 28, 2010 5 comments

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh, Nguyễn Dương, Hứa Minh Đạt, Ngọc Bích, Gia Linh

Tiểu Phẩm Rượu – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 4/4)

April 28, 2010 12 comments

Tiểu Phẩm Rượu – Hoài Linh,Chí Tài, Thu Tuyết, Nhật Cường, Phương Bình, Phi Nga, Trà Mi, Nam Thư.

Tiểu Phẩm Gái – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 3/3)

April 28, 2010 13 comments

Tiểu Phẩm Gái – Hoài Linh, Cát Phượng, Hữu Lộc, Trường Giang (Kungfu Liveshow) ( Phần 3/3)

Tiểu Phẩm Ma Túy – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 3/3)

April 28, 2010 8 comments

Tiểu Phẩm Ma Túy – Hoài Linh, Chí Tài, Vũ Văn Long, Lê Hoàng, Ngọc Tuyên