Archive

Posts Tagged ‘Ngoi’

Hát với ngôi sao 1/5 (Hoài Linh,Nguyên Lộc,Khánh Dung)

April 28, 2010 6 comments

Welcome ^^ : http://www.hoailinhfc.com

Advertisements

Ngôi sao 1 ngày ( Hoài Linh)

April 28, 2010 7 comments

e-nhac.com thế giới Clip 4u

Categories: Hai Kịch Tags: , , ,

Hài kịch: MƠ LÀM NGÔI SAO – Hoài Linh, Thuý Nga, Quốc Thuận. Part 1

April 28, 2010 11 comments

Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one!

Hài kịch: MƠ LÀM NGÔI SAO – Hoài Linh, Thuý Nga, Quốc Thuận Part 2

April 28, 2010 3 comments

Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one!

Hát với ngôi sao 3/5 (Hoài Linh,Nguyên Lộc, Khánh Dung)

April 28, 2010 12 comments

Ngôi sao một ngày! – Hoài Linh in Mai vàng 2007

April 28, 2010 19 comments

My blog: yahoo.360.com Hoài Linh isn’t number one but he’s only one!

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , , ,

Bộ tứ 10A8 Tập 96 Ngôi sao 6X (wWw.phuongly.net)

April 28, 2010 Leave a comment

WWW.PHUONGLY.NET ((Thông Tin ,Tin Tức Nhật Bản ,Những Vẫn đề cần biết về Nhật Bản,Hoc Tieng Nhat,Chuyen La