Home > Hai Kịch > Hoài Linh – Chí Tài (2/3)

Hoài Linh – Chí Tài (2/3)

trình diễn tại Sacramento hôm Thứ Sáu ngày 28-3-2008. (Châu Ngọc Thủy thực hiện)

Categories: Hai Kịch Tags: , , ,
 1. danio275
  April 28, 2010 at 1:02 pm

  tu cai hotel ma ong chuyen qua cai choi dzit le qua! hahaha

 2. teovatun
  April 28, 2010 at 1:41 pm

  hoài linh no1

 3. bongcomay1983
  April 28, 2010 at 2:10 pm

  i love hlinh

 4. SYFFFD
  April 28, 2010 at 2:15 pm

  was the song they sang like during 6 min. the song that cam ly and van quang long sang i think it is

 5. tamaei
  April 28, 2010 at 3:07 pm

  lòng e đau như cặc … mẹ ơi kinh qá =))=))=))

 6. ptgirl86
  April 28, 2010 at 3:31 pm

  I love him so much^^ HL

 7. mybrokenheart27890
  April 28, 2010 at 4:10 pm

  so funny

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: