Archive

Posts Tagged ‘nhất’

Hài kịch: Vỡ mộng – Hoài Linh, Nhật Cường, Lê Giang.. Part 4

April 28, 2010 8 comments

Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one!

Advertisements

Hài kịch: Vỡ Mộng – Hoài Linh, Nhật Cường, Lê Giang… Part 1

April 28, 2010 16 comments

Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one !

Hài kịch: Vỡ mộng – Hoài Linh, Nhật Cường, Lê Giang Part 3

April 28, 2010 7 comments

Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one!

chuyen doi hoai linh part 1-hai tet 2010 Cuoc thi de nhat

April 28, 2010 5 comments

Cuoc thi de nhat Hoai Linh-Chuyen Doi 1-hai tet 2010 hai kich hoai linh funny video 2010

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , , , ,

Họp fan mừng sinh nhật danh hài Hoài Linh! – Hoài Linh Hội ®

April 28, 2010 25 comments

Hoài Linh – Một danh hài thân thiện, đa tài và có TÂM…

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , , , , ,

Hài kịch: Tommy Tèo [Hoài Linh, Nhật Cường…] part 4

April 28, 2010 17 comments

Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one!

Hài kịch: Tommy Tèo [Hoài Linh, Nhật Cường…] part 3

April 28, 2010 25 comments

Hoai Linh isn’t number one but he’s the only one!