Archive

Posts Tagged ‘Nữ’

Xin cảm ơn đêm nay [ danh hài Hoài Linh, tập thể nghệ sĩ sk Nụ Cười Mới…]

April 28, 2010 8 comments

Xúc động, hay, vui! Tiếng hát của Hoài Linh rất ấm và rất hay 🙂

Advertisements

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 2/3)

April 28, 2010 5 comments

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh, Nguyễn Dương, Hứa Minh Đạt, Ngọc Bích, Gia Linh

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 3/3)

April 28, 2010 5 comments

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh, Nguyễn Dương, Hứa Minh Đạt, Ngọc Bích, Gia Linh

Tiểu Phẩm Rượu – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 4/4)

April 28, 2010 12 comments

Tiểu Phẩm Rượu – Hoài Linh,Chí Tài, Thu Tuyết, Nhật Cường, Phương Bình, Phi Nga, Trà Mi, Nam Thư.

Tiểu Phẩm Gái – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 3/3)

April 28, 2010 13 comments

Tiểu Phẩm Gái – Hoài Linh, Cát Phượng, Hữu Lộc, Trường Giang (Kungfu Liveshow) ( Phần 3/3)

Tiểu Phẩm Ma Túy – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 3/3)

April 28, 2010 8 comments

Tiểu Phẩm Ma Túy – Hoài Linh, Chí Tài, Vũ Văn Long, Lê Hoàng, Ngọc Tuyên

Tiểu Phẩm Gái – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 1/3)

April 28, 2010 13 comments

Tiểu Phẩm Gái – Hoài Linh, Cát Phượng, Hữu Lộc, Trường Giang (Kungfu Liveshow) ( Phần 1/3)