Archive

Posts Tagged ‘mời’

Hoài Linh: Tuyển Vợ (Môi Tím) (2/2)

April 28, 2010 2 comments

Tuyển Vợ (Phần 2) (Đại Hội Cười Ca Nhạc Tiếu Vương Hội – 2008) Tác Giả: Vương Huyền Cơ DV: Hoài Linh, Chí Tài, Minh Nhí, Thúy Nga

Advertisements
Categories: Hai Kịch Tags: , , , , ,

Hoài Linh: Tuyển Vợ (Môi Tím) (1/2)

April 28, 2010 11 comments

Tuyển Vợ (Phần 1) (Đại Hội Cười Ca Nhạc Tiếu Vương Hội – 2008) Tác Giả: Vương Huyền Cơ DV: Hoài Linh, Chí Tài, Minh Nhí, Thúy Nga

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , ,

hoai linh live show mới part 2

April 28, 2010 2 comments

Để coi hết trọn DVD mời bạn vào phòng cười / Nhạc của viethotspot.com .,

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , ,

hoai linh live show mới part 3

April 28, 2010 6 comments

Để coi hết trọn DVD mời bạn vào phòng cười / Nhạc của viethotspot.com .,

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , ,

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 2/3)

April 28, 2010 5 comments

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh, Nguyễn Dương, Hứa Minh Đạt, Ngọc Bích, Gia Linh

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 3/3)

April 28, 2010 5 comments

Tiểu Phẩm Cờ Bạc – Hoài Linh, Nguyễn Dương, Hứa Minh Đạt, Ngọc Bích, Gia Linh

Tiểu Phẩm Rượu – Hoài Linh & Nụ Cười Mới (Kungfu Liveshow) (Phần 4/4)

April 28, 2010 12 comments

Tiểu Phẩm Rượu – Hoài Linh,Chí Tài, Thu Tuyết, Nhật Cường, Phương Bình, Phi Nga, Trà Mi, Nam Thư.