Home > Chuyện Lạ > XA LỢI HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

XA LỢI HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

tinhthuquan.com

Advertisements
Categories: Chuyện Lạ Tags: , , ,
 1. tinhdaophat
  April 28, 2010 at 12:17 pm

  Namo Amitabha.

 2. laitutran247
  April 28, 2010 at 12:42 pm

  Nam Mô Chánh Pháp Minh Như Lai
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Hòa Thượng Tuyên Hóa

 3. laitutran247
  April 28, 2010 at 1:14 pm

  Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

 4. laitutran247
  April 28, 2010 at 1:55 pm

  NAM MO A MI DA PHAT

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: