Home > Chuyện Lạ > Tưởng Niệm Quân Lực VNCH – ARVN In Memoriam

Tưởng Niệm Quân Lực VNCH – ARVN In Memoriam

The Army of the Republic of Vietnam (ARVN) was the land-based military forces of the Republic of Vietnam (South Vietnam), which existed from October 26, 1955 until the fall of Saigon on April 30, 1975. The ARVN is often erroneously used as a collective term to refer to all South Vietnamese military forces, including the Vietnam Air Force and Republic of Vietnam Navy[citation needed]. They are estimated to have suffered 1394000 casualties [1] (killed and wounded) during the Vietnam War. Just after the end of the Vietnam War, after the fall of Saigon and the North Vietnamese takeover, the ARVN was dissolved. While some members had fled the country to the United States or elsewhere, hundreds of thousands of former ARVN soldiers were sent to reeducation camps by the newly unified Vietnamese communist government. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng quân đội của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước năm 1975. Thành lập từ năm 1955 với nòng cốt là lực lượng quân đội Quốc gia Việt Nam trong Liên hiệp Pháp, chủ yếu là Bảo an đoàn, Bảo chính đoàn. Ngày truyền thống (còn gọi là Ngày Quân lực) là ngày 19 tháng 6. Quân lực Việt Nam Cộng hòa được trang bị hùng hậu với sức cơ động cao và hỏa lực mạnh, được sự hỗ trợ tích cực của Mỹ, và các đồng minh, để chống lại Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, trực thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và là một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được sự hỗ trợ từ Liên Xô, Trung quốc. Quân lực Việt Nam Cộng hòa còn bị gọi

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: