Home > Hai Kịch > Ru lại câu hò 1/3 (Hoài Linh, Văn Long, Trà My)

Ru lại câu hò 1/3 (Hoài Linh, Văn Long, Trà My)

hl diễn rất hay và rất vui!bảo đảm cười toe miệng^^

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , , ,
 1. baozeng
  April 28, 2010 at 12:58 pm

  văn long này đóng hài ở gala cuoi nào quên rồi.

 2. kitchacchac
  April 28, 2010 at 1:54 pm

  chi tai va hoai linh dong vai nay hay hon!!! ong nay dong kg dat chut nao`!!

 3. cuucondilac
  April 28, 2010 at 2:50 pm

  very good!

 4. mdtcymn
  April 28, 2010 at 3:20 pm

  Cái này hình như Hoài Linh với Chí Tài diễn ở Thúy Nga

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: