Home > Bóng đá > Kỷ lục giữ bóng trên đầu leo nhà 5 tầng-Nguyễn Hữu Thái-Kinh tế quốc dân

Kỷ lục giữ bóng trên đầu leo nhà 5 tầng-Nguyễn Hữu Thái-Kinh tế quốc dân

Nguyễn Hữu Thái-bóng đá nghệ thuật Việt Nam Kỷ lục giữ bóng trên đầu leo nhà 5 tầng-Nguyễn Hữu Thái-Kinh tế quốc dân

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: