Home > Hai Kịch > Hoài Linh – Chí Tài (3/3)

Hoài Linh – Chí Tài (3/3)

trình diễn tại Sacramento hôm Thứ Sáu ngày 28-3-2008

Advertisements
Categories: Hai Kịch Tags: , , ,
 1. nhokiunhu
  April 28, 2010 at 12:47 pm

  -“cao tui cũng cao như nó, trắng tui cũng trắng như nó, ốm tui cũg ốm như nó nhưng nhất định lên sân khấu zới tư cách của tui ko bao zờ mặc đồ lồi rốn như tui nó”
  -“tại sao?”
  -“cái rốn tui cao hơn của nó”
  méc cừ wos

 2. AT05100
  April 28, 2010 at 1:37 pm

  cai run loi nhu ngon chan cai =))

 3. maika3001
  April 28, 2010 at 2:30 pm

  hahaha, cai ru’n lo^`i nhu* ngo’n cha^n ca’i ;D

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: