Home > Hai Kịch > Hài Mùa xuân cưới em! chap 1/2 (Hoài Linh, Cát Phượng, Thái Hòa..)

Hài Mùa xuân cưới em! chap 1/2 (Hoài Linh, Cát Phượng, Thái Hòa..)

vui vui vui!!! http://www.hoailinhfc.com

Categories: Hai Kịch Tags: , , , , , , , , , ,
 1. vietnamesenews
  April 28, 2010 at 12:56 pm

  i love both of them

 2. kien1011
  April 28, 2010 at 1:55 pm

  giọng chị Cát Phượng hay quá !
  Giọng a Hoài Linh chất thế còn gì , dù có thể 2 anh chị thu trước rùi nhép nhưng giọng chính người ta đó chứ

 3. silmusashi
  April 28, 2010 at 2:22 pm

  câu hỏi là ai đã hát trước cho họ hát nhép? nếu cũng chính họ thì thôi tính làm gì?

 4. KV4L
  April 28, 2010 at 2:57 pm

  that is his na dher voice u dumb mother F$%

 5. hoabien110
  April 28, 2010 at 3:16 pm

  hát nhép mới ghê

 6. tuandonganh
  April 28, 2010 at 3:32 pm

  hat nhep

 7. vmngu1
  April 28, 2010 at 3:45 pm

  cat’ phuong hat hay nhi…^^

 8. vothingocthu
  April 28, 2010 at 4:25 pm

  Romantic!
  I love both of them!
  Good job, hoailinh4rum!

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: