Home > Hai Kịch > Hài kịch Tại ông – chap 1/3 (Hoài Linh, Lê Hoàng, Nguyễn Huy…)

Hài kịch Tại ông – chap 1/3 (Hoài Linh, Lê Hoàng, Nguyễn Huy…)

“Ông chủ” Hoài Linh bị con nít “dụ” … http://www.hoailinhfc.com

 1. PrintempsSpr
  April 28, 2010 at 1:00 pm

  Wow! I love Hoai Linh! :))

 2. tonynguyen1611
  April 28, 2010 at 1:43 pm

  hay ghe.

 3. 225rebel
  April 28, 2010 at 2:36 pm

  chi co con ngua la xau ^.^

 4. HVTUANH
  April 28, 2010 at 3:22 pm

  Sau một ngày làm việc căng thẳng, xem Hoài Linh là cười bể cả bụng nên quên hết mệt nhọc.

 5. phamnguyenquang
  April 28, 2010 at 3:40 pm

  me oi, hoai linh cung de thuong luon :))

 6. catthanh
  April 28, 2010 at 3:42 pm

  HL de thuong, em be de thuong, con cho’ cung de thuong 🙂

 7. shygirl155
  April 28, 2010 at 4:00 pm

  pé Châu dễ thương gê!!

 8. 86donghai
  April 28, 2010 at 4:04 pm

  thang be dien dat ghe

 9. nimrod379
  April 28, 2010 at 4:56 pm

  wow

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: