Home > Hai Kịch > Hài Kịch: Người ở siêu cấp – Hoài Linh, Chí tài, Kim Ngân [Part 4]

Hài Kịch: Người ở siêu cấp – Hoài Linh, Chí tài, Kim Ngân [Part 4]

Hoài Linh isn’t number one but he’s only one!

 1. nhungnguoibannho
  April 28, 2010 at 12:43 pm

  Sóc Nâu và Xanh Nước Biển LOL !!!!!!!!!!!

 2. Civic2811
  April 28, 2010 at 1:19 pm

  5 sao! Miễn bình luận!

 3. koala1211
  April 28, 2010 at 1:48 pm

  đúg tếu =]]

 4. Ibanezkanly
  April 28, 2010 at 2:02 pm

  hj`hj` dzui thit…….,.,/ (* * ) ..,/

 5. simbeane
  April 28, 2010 at 2:33 pm

  haha, mắc cười lắm, bạn còn video của hoài linh nữa ko? mình hâm mộ hoài linh lắm

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: