Home > Hai Kịch > Hài Đường đại gia- Chap 1/3 ( Hoài Linh , Chí Tài, Phi Nhung…)

Hài Đường đại gia- Chap 1/3 ( Hoài Linh , Chí Tài, Phi Nhung…)

Hoài Linh là đường đại gia ??? http://www.hoailinhfc.com

 1. lamgiautainha
  April 28, 2010 at 12:42 pm

  MUỐN BIẾT TỬ VI NĂM NAY TỐT HAY XẤU?,
  SOẠN,
  OLA TUVI NAM/NỮ NGÀY THÁNG NĂM SINH GỬI 8749,
  BÍ QUYẾT GIẢM CÂN NHANH,
  SOẠN,
  OLA GIAMCAN GỬI 8749,
  HƯỚNG DẪN CÀI 3G TỰ ĐỘNG,
  SOẠN: OLA 3G GỬI 8749,
  NGHỆ THUẬT THỦ DÂM CHO NAM/NỮ,
  SOẠN: OLA THỦ DÂM GỬI 8749,
  TẢI PHẦN MỀM CHÁT MIỄN PHÍ,
  OLA CHÁT gửi 8749

 2. Zingzingzing1000
  April 28, 2010 at 1:17 pm

  MUỐN BIẾT THỦ DÂM NHIỀU CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SINH CON,
  SAU NÀY HAY KHÔNG?,
  SOẠN,
  TG => THUDAM GỬI 6779,
  CÁCH KHẮC PHỤC XUẤT TINH SỚM HIỆU QUẢ,
  SOẠN,
  TG => KHACPHUC GỬI 6779,
  SOẠN TG Mã Số GỬI 6779,
  1 CÁCH TÁN GÁI HIỆU QUẢ,
  3 CÁCH KÉO DÀI CHUYỆN ẤY,
  4 CÁCH LÀM TĂNG KÍCH CỠ CẬU NHỎ,
  5 NGHỆ THUẬT THỦ DÂM AN TOÀN CHO NAM/NỮ,
  VD: TG 1 gửi 6779

 3. VideoHayDotCom
  April 28, 2010 at 2:11 pm

  thanks

 4. ToiYeuDatNuocCuaMinh
  April 28, 2010 at 2:52 pm

  Fu@k man u haven’t heard of the “Hip Hop” song called “Ta la Barbie girl” before? Where have u been bro?LMAO

 5. MegaJohnle
  April 28, 2010 at 2:53 pm

  like ass

 6. jackiehuangvn
  April 28, 2010 at 3:05 pm

  hahahahahahahahahahhahahahahahaha

 7. hoailinh4rum
  April 28, 2010 at 3:44 pm

  u are the same! the same caddish level of stupidity that u think i am yet i for sure am not. ur fucking god! how can u blame me on having said wrong thing so rudely !!!
  “How stupid u are!” ?, don’t lay “???” at the end of that fucking sentence, coz it’s the bloody wrong grammar… I dun wanna delete it ! coz i want everybody watching on youtube to see it…! “fuck” is so………………………………………terrifying ! nuts you !

 8. WandererMetalVN
  April 28, 2010 at 3:49 pm

  fuck, baby girl song is so famous, how stupid you are??

 9. diepphuong1
  April 28, 2010 at 4:41 pm

  thanks for upload the video

 10. diepphuong1
  April 28, 2010 at 5:24 pm

  barbie girl by aqua

 11. 555GAMES
  April 28, 2010 at 5:36 pm

  whats the song in the beginning called?

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: