Home > Chuyện Lạ > Dantri: Cat 366 mai toc trong vong 24 tieng

Dantri: Cat 366 mai toc trong vong 24 tieng

(Dân trí ) – Một thợ cắt tóc người Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cắt tóc và tạo kiểu tóc cho 366 người trong 1 ngày để được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness.

Categories: Chuyện Lạ Tags: , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: