Home > Hai Kịch > Con Tau [Hoai Linh]

Con Tau [Hoai Linh]

123

Categories: Hai Kịch Tags: ,
 1. Zingzingzing1000
  April 28, 2010 at 12:49 pm

  MUỐN BIẾT TỬ VI NĂM NAY TỐT HAY XẤU?,
  SOẠN,
  OLA TUVI NAM/NỮ NGÀY THÁNG NĂM SINH GỬI 8749,
  BÍ QUYẾT GIẢM CÂN NHANH,
  SOẠN,
  OLA GIAMCAN GỬI 8749,
  HƯỚNG DẪN CÀI 3G TỰ ĐỘNG,
  SOẠN: OLA 3G GỬI 8749,
  NGHỆ THUẬT THỦ DÂM CHO NAM/NỮ,
  SOẠN: OLA THỦ DÂM GỬI 8749,
  TẢI PHẦN MỀM CHÁT MIỄN PHÍ,
  OLA CHÁT gửi 8749

 2. nhokiunhu
  April 28, 2010 at 1:26 pm

  mắc cừ wó

 3. QuyenHoLan123
  April 28, 2010 at 2:11 pm

  hoai linh hay qua

 4. nguyenvanky2610
  April 28, 2010 at 2:40 pm

  Hoài linh là số 1 Việt Nam

 5. obamatran
  April 28, 2010 at 3:09 pm

  hoai linh is awesome.

 6. rubywinxclub95
  April 28, 2010 at 4:07 pm

  Yes, I love that sentence.

 7. linathaovy
  April 28, 2010 at 4:57 pm

  he say “không được đu leo ngoài cữa”

 8. rubywinxclub95
  April 28, 2010 at 5:44 pm

  I like he says “Không được đú đéo ngòai cửa”.

 9. tuanq82
  April 28, 2010 at 6:44 pm

  yes, he’s the best artist 🙂

 10. babateddybear
  April 28, 2010 at 7:13 pm

  very talented Hoai linh

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: