Home > Games & Công Nghệ > Câu lạc bộ Ước mơ xanh và Người khuyết tật

Câu lạc bộ Ước mơ xanh và Người khuyết tật

Giới thiệu một trong những hoạt động xã hội của Câu lạc bộ Ước mơ xanh, đó là hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận công nghệ thông tin, tạo việc làm và hòa nhập cộng đồng

Advertisements
  1. StarManFlorida
    April 28, 2010 at 11:40 am

    I would love a translation of this…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: