Home > Phim Online > Bộ tứ 10A8 – Tập 24 – Cửa ải đầu tiên

Bộ tứ 10A8 – Tập 24 – Cửa ải đầu tiên

Advertisements
Categories: Phim Online Tags: , , , , , , ,
 1. phamxuananh1987
  April 28, 2010 at 11:33 am

  Năm đầu đại Học luật học đại cương lại các môn cơ sỏ với cả học Basic đại cương các mông chuyên ngành – chưa phải học chuyên sâu— sách chuyên ngành cùng lắm là được vài quyển :))– Mà tùy từng luật học chuyên cái đó- LUận kinh tế học khác và luật dân sụ, chính trị lại khác- Pó tay thế mà hô đã tham khảo bà chị học luật =)). ( không có câu đã tham khảo thì hay hơn)

 2. ngochannguyen57
  April 28, 2010 at 12:15 pm

  hahah con wuy em thằng đô đô vô viên :)) seo anh bék anh hoàng có dạy âu mòa bék :))

 3. haiyen3186
  April 28, 2010 at 1:01 pm

  lol Im learning mom ^^

 4. koala1211
  April 28, 2010 at 1:01 pm

  “i’, learning mum” haha

 5. OkuteZz
  April 28, 2010 at 1:55 pm

  P.Linh ngu nho`, cái môm` cu’ ti toe, lô. xu*` hêt´

 6. heobady
  April 28, 2010 at 2:50 pm

  LOL…..m learning, mom…..haha…DODO is so funny

 7. Sarina058
  April 28, 2010 at 3:16 pm

  lmao (rofl)
  ” i’m learning mom 😀 “

 8. tieuwy95
  April 28, 2010 at 3:45 pm

  dodo so funny
  ^^

 9. bbsarang
  April 28, 2010 at 4:11 pm

  lol do do zui ghe
  im learnin’ mom hahah

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: