Home > Bóng đá > 090309 VSA-NTUST futsal match 5-1 highlight

090309 VSA-NTUST futsal match 5-1 highlight

Trận đấu đầu tiên vòng bảng của đội VSA-NTUST. Cả nhà thông cảm nhé, bóng đá châu Âu chúng ta thường xem có từ 16 đến 24 cameras trong điều kiện ánh sáng tốt; còn ở đây chỉ có 1 máy ảnh quay nghiệp dư trong điều kiện ánh sáng rất kém! Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cả hai đội nhà.

  1. inbvietnam
    April 28, 2010 at 12:42 pm

    He he. Come on guys and seize the Cup :).

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: